Met de regeling paramedische herstelzorg voor coronapatiënten kunnen coronapatiënten met langdurige coronaklachten maximaal 6 maanden gebruik maken van paramedische zorg binnen het basispakket. Deze regeling is verlengd tot 1 augustus 2022 en wordt op 1 juli 2021 aangepast om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeftes van deze patiëntengroep. 

Wat houdt de herstelzorg in?

De herstelzorg kan bestaan uit:

  • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal tien behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur). De bestaande 10 uur uit de basisverzekering mogen echter NIET gebruikt worden voor het herstel van COVID 19, maar wel voor andere aandoening/ indicaties.
  • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur) Ook hier geldt dat de bestaande 3 uur dieetadvisering NIET gebruikt mogen worden voor herstel na COVID, maar wel voor andere indicaties, zoals bijv. diabetes.
  • Logopedie: geen maximum

Er is geen overheveling mogelijk van de aanspraak van de ene paramedische discipline naar een van de andere paramedische disciplines. Je kunt dus niet uren ergotherapie “inzetten” als je fysiotherapie tekort komt.

De nodige behandelingen worden vooralsnog direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Het enige dat de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering. Die bedraagt 385 euro in 2021. De regeling zou op 1 augustus 2021 aflopen. Vanwege de tweede en derde golf coronapatiënten, die bij het opstellen van de regeling niet voorzien was, is besloten om de regeling met een jaar te verlengen. Mensen met klachten na corona kunnen tot 1 augustus 2022 gebruik maken van de regeling. 

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Alle coronapatiënten die op een reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest kunnen in aanmerking komen voor ruimere dekking vanuit de basisverzekering waartoe de overheid in juli 2020 heeft besloten.

Je hebt recht op deze vergoeding:

  • als is aangetoond dat je corona hebt gehad of
  • als de (huis)arts een sterke verdenking heeft dat je corona hebt gehad. Dus ook als je niet in het ziekenhuis opgenomen bent geweest en ook als je al in het begin van de epidemie corona hebt gehad en nog steeds ernstige klachten hebt.

Voor alle situaties hierboven is het nodig

  • dat je een verwijzing of verklaring van de (huis-)arts moet hebben voor vergoeding van deze zorg.
  • Je bent verplicht mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek naar de paramedische zorg die je krijgt vanwege corona. Meer informatie hierover vind je in de informatiebrief van het NZi

Voor IC-patiënten is er indien nodig ook een revalidatietraject (in het ziekenhuis of in een gespecialiseerd revalidatiecentrum) mogelijk. Dit wordt ook wordt gedekt door de basisverzekering. Uiteraard is hiervoor wel een verwijzing van de arts nodig.

Verwijstermijn

Coronapatiënten met langdurige corona symptomen kunnen maximaal zes maanden lang gebruikmaken van paramedische herstelzorg. Voor mensen die vóór 1 november 2020 starten met deze zorg, geldt geen verwijstermijn. Voor mensen die na 1 november 2020 starten met deze zorg of dan pas ziek worden, geldt een verwijstermijn. 

Per 1 juli 2021 geldt een verwijstermijn van zes maanden ná de acute ziektefase. (Daarvoor geldt een verwijzing binnen 4 maanden). De behandeling moet vervolgens binnen 1 maand na de verwijzing starten.

Een uitzondering geldt voor een kleine groep patiënten die niet is verwezen naar paramedische herstelzorg binnen 6 maanden na afloop van het acute ziektestadium. Als zij later toch hinderlijke klachten en beperkingen ontwikkelen, waardoor toch behoefte aan paramedische ondersteuning ontstaat. Dan kunnen zij aanspraak maken op reguliere paramedische zorg uit het basispakket. Dit gaat dan over logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

Tweede behandeltermijn Long Covid

Een tweede behandeltermijn van langdurige coronaklachten kan eventueel toegewezen worden op verwijzing van een medisch specialist. Per 1 juli 2021 mag ook de huisarts (naast de medisch specialist) bij verdenking van specifieke lange termijn schade de verwijzing doen voor een tweede behandeltermijn. De tweede behandeltermijn moet aansluiten op eerste termijn, de tussenliggende periode mag max 4 maanden zijn.

Meer informatie

Lees meer over deze regeling op de website van het Zorginstituut en raadpleeg het advies van het Zorginstituut over de aanpassing per 1 juli 2021. En kijk bij onze veelgestelde vragen voor meer informatie over deze regeling. 

Wil je advies over herstelzorg of wil je een probleem doorgeven, meld je dan aan bij C-support.

Wij horen graag je mening

Heb jij te maken met langdurige coronaklachten en wil jij jouw ervaring inzetten voor zorg, onderzoek en beleid rondom Long Covid? Doe mee aan ons coronapanel.

coronapanel coronaplein