‘Gelukkig komt corona bij kinderen en jongeren minder vaak voor en worden ze er minder ziek van vergeleken met volwassenen.’  Kinderarts bij het Amsterdam UMC Caroline Brackel legt uit dat er een kleine groep kinderen en jongeren is die wel ernstig ziek wordt en/of langdurig klachten houdt (Long Covid). Ze heeft samen met andere kinderartsen op basis van lopende onderzoeken een inschatting gemaakt hoe vaak langdurige coronaklachten bij kinderen voorkomen. Op dit moment komen ze uit op 300 tot 400 kinderen in Nederland die last hebben van langdurige coronaklachten. Op deze pagina lees je meer informatie over corona bij kinderen en jongeren. Deze informatie is afkomstig van het Amsterdam UMC en een interview met kinderarts Caroline Brackel.

Corona bij een onderliggende aandoening of ziekte

Kinderartsen constateren dat kinderen met een onderliggende aandoening en ziekte over het algemeen niet zieker worden door het coronavirus dan door andere virussen. Ook niet als zij voor hun aandoening dagelijks medicijnen gebruiken. Bij een kind of jongere met obesitas verloopt corona mogelijk ernstiger dan bij gezonde kinderen. Met name als er sprake is van een aan obesitas gerelateerde aandoening, zoals type 2 diabetes.

Het is mogelijk dat het coronavirus de symptomen van een onderliggende aandoening of ziekte verergert. Bij kinderen met diabetes type 1 en epilepsie kan corona tot ontregeling leiden die behandeld moet worden. De eerste resultaten van een onderzoek wijzen er niet op dat corona symptomen van andere onderliggende aandoeningen en ziekten verergeren.  

Brackel legt verder uit: ‘Voor alle kinderen en jongeren met een onderliggende aandoening of ziekte geldt dat de gebruikelijke behandeling moet worden voortgezet, tenzij jou behandelend (kinder)arts anders adviseert. Bij twijfel is het advies om te overleggen met je behandelend arts.’  

Herstel van corona

Brackel ziet dat de langetermijnklachten van corona bij kinderen en jongeren overeen komen met de klachten bij volwassenen. ‘Vermoeidheid, benauwdheid, concentratieverlies, allemaal klachten die wij ook bij kinderen en jongeren voor zie komen door corona.’ Op dit moment is de behandeling van corona bij kinderen, jongeren en volwassenen hetzelfde. Wel wordt er onderzocht of kinderen een andere behandeling nodig hebben en is er een handreiking voor kinderartsen over corona in ontwikkeling.

Onderzoek naar kinderen en jongeren met corona

Er lopen verschillende onderzoeken naar corona bij kinderen en jongeren. Deze onderzoeken gaan zowel over de acute fase als over langetermijngevolgen van corona. Aan de onderzoeken doen kinderen en jongeren mee die thuis ziek zijn geweest en die in het ziekenhuis hebben gelegen. Lees meer over het onderzoek van kinderarts Caroline Brackel over corona bij kinderen. Definitieve resultaten van de onderzoeken zijn er nog niet, maar op het covidkids dashboard kun je de voorlopige resultaten van het onderzoek van Caroline Brackel volgen. 

Het interview met Caroline Brackel vond plaats op 14-6-2021.

Wil je meer lezen over onderzoek naar Long (Langdurige) Covid klachten bij jongeren? Lees over dit onderzoek.

Wil je in gesprek met andere kinderen en jongeren met Long Covid? Dat kan, help elkaar en deel ervaringen en tips via ‘In gesprek’ of via verschillende Facebookgroepen

Direct antwoord op jouw vraag over klachten na corona?

Chat elke werkdag tussen 15.00 en 17.00 met een verpleegkundige op onze website.

chatten met verpleegkundige