Kinderen lijken minder vaak corona te krijgen en er minder ziek van te worden. Waarom dit zo is, weten we nog niet.

Uit informatie van de Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen volgt dat er vaak geen speciale behandeling nodig is, anders dan ‘uitzieken’ en eenvoudige ondersteunende maatregelen (voldoende drinken, paracetamol). Er zijn maar weinig kinderen bij wie de klachten zo ernstig worden dat een opname in een ziekenhuis of een IC-behandeling nodig is. 

Ook constateren kinderartsen dat kinderen met onderliggende aandoeningen en ziekten over het algemeen niet zieker worden door het coronavirus dan door andere virussen. Ook niet als zij voor hun aandoening dagelijks medicijnen gebruiken. 

Wel kan bij kinderen met diabetes type 1 en epilepsie de infectie tot ontregeling leiden die behandeld moet worden.  

Bij een kind of jongere met obesitas verloopt een infectie met het coronavirus mogelijk ernstiger dan bij gezonde kinderen, met name als sprake is van bijkomende aan obesitas gerelateerde aandoeningen, zoals type 2 diabetes mellitus. 

Voor alle kinderen met onderliggende aandoeningen en ziekten geldt dat de gebruikelijke behandeling ‘gewoon’ moet worden voortgezet, tenzij de behandelend (kinder)arts anders adviseert. Bij twijfel adviseren wij om te overleggen met de behandelend arts. 
 

Steun het coronaplein

‘Dankzij het coronaplein merkte ik dat ik niet de enige was.
De herkenning bij lotgenoten is fijn.’ – Judith