Mensen die meerdere weken op de IC hebben gelegen (bij corona gemiddeld 21 dagen) kunnen langdurig na corona klachten houden, zoals ernstige spierzwakte en verslechtering van de conditie, veranderingen in gehoor, zicht en smaak, slikklachten, cognitieve klachten (geheugen, aandacht, taal) en geestelijke klachten (angst, depressie, posttraumatische stress). Vaak geldt: hoe ernstiger de klachten waren, hoe groter de nasleep.  
Lees meer over de periode na de IC

Post-intensive care syndroom

Ook kan na ontslag van de IC het post-intensive care syndroom (PICS) ontstaan, zowel bij de patiënt zelf als bij zijn naasten. Daarbij kan niet alleen sprake zijn van lichamelijke klachten, maar ook van cognitieve  klachten (denkvermogen), mentale klachten zoals angst en depressie en posttraumatisch stresssyndroom. Soms kunnen klachten jarenlang blijven bestaan en gevolgen hebben voor het functioneren op bijvoorbeeld het werk. Lees meer over het post-intensive care syndroom

Veel mensen die op de IC hebben gelegen hebben nazorg nodig. 

Blijvende longschade bij een deel van de patiënten

Een deel van de patiënten krijgt te maken met een lage saturatie en hoge ademhalingsfrequentie. Zuurstofverzadiging en ademhalingsfrequentie zijn belangrijke maten voor de ernst van de ziekte. Die kunnen worden gemeten door de huisarts, op de eerste hulp of door de patiënt zelf. 

De meeste mensen die besmet zijn met het coronavirus, krijgen gelukkig slechts lichte symptomen. Een klein deel van de mensen wordt helaas ernstig ziek. Deze mensen ontwikkelen klachten die sterk doen denken aan ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome).  Bij ARDS raken de kleine longblaasjes en de daaromheen gelegen bloedvaatjes ontstoken. Hierdoor gaan de bloedvaatjes rondom de longblaasjes lekken en komt er ontstekingsvocht in de longblaasjes. Door dit ontstekingsvocht wordt het moeilijk om genoeg zuurstof (O2) vanuit de longen naar het bloed te transporteren. Deze heftige ontstekingen kunnen blijvende littekens in de longen veroorzaken, waardoor die niet meer zo goed werken als voorheen. Je blijft dan last houden van hoesten, kortademigheid, niet goed kunnen inspannen en weinig energie.

Psychische klachten 

Na corona kun je te maken krijgen met psychische klachten. Dat geldt ook voor patiënten die niet op de intensive care hebben gelegen. Je kunt meer moeite hebben met denken en om op bepaalde woorden komen. Je kunt ook te maken krijgen met angst, somberheid en slapeloosheid. Hiervoor kun je hulp vragen van een therapeut of psycholoog. Bezig zijn met lichaamsoefeningen of ademhalingsoefeningen heeft ook een kalmerend effect.  

 

Wij horen graag je mening

Heb jij te maken met langdurige coronaklachten en wil jij jouw ervaring inzetten voor zorg, onderzoek en beleid rondom Long Covid? Doe mee aan ons coronapanel.

coronapanel coronaplein