Door de uitbreiding van het basispakket per 18 juli 2020 kunnen post-coronapatiënten met ernstige restklachten maximaal 6 maanden gebruikmaken van paramedische zorg, namelijk:

  • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal tien behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur). De bestaande 10 uur uit de basisverzekering mogen echter NIET gebruikt worden voor het herstel van COVID 19, maar wel voor andere aandoening/ indicaties.
  • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur) Ook hier geldt dat de bestaande 3 uur dieetadvisering NIET gebruikt mogen worden voor herstel na COVID, maar wel voor andere indicaties, zoals bijv. diabetes.
  • Logopedie: geen maximum

Er is geen overheveling mogelijk van de aanspraak van de ene paramedische discipline naar een van de andere paramedische disciplines. Je kunt dus niet uren ergotherapie “inzetten” als je fysiotherapie tekort komt.

De nodige behandelingen worden vooralsnog direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Het enige dat de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering. Die bedraagt 385 euro in 2020. De regeling stopt op 1 augustus 2021. Het is nog niet duidelijk of de Minister de regeling gaat verlengen.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Alle post-coronapatiënten die op een reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest kunnen in aanmerking komen voor ruimere dekking vanuit de basisverzekering waartoe de overheid in juli heeft besloten.

Je hebt recht op deze vergoeding:

  • als is aangetoond dat je corona hebt gehad of
  • als de (huis)arts een sterke verdenking heeft dat je corona hebt gehad. Dus ook als je niet in het ziekenhuis opgenomen bent geweest en ook als je al in het begin van de epidemie corona hebt gehad en na 18 juli nog steeds ernstige klachten hebt.

Voor alle situaties hierboven is het nodig

  • dat je een verwijzing of verklaring van de (huis-)arts moet hebben voor vergoeding van deze zorg.
  • Je bent verplicht mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek naar de paramedische zorg die je krijgt vanwege corona. Meer informatie hierover vind je in de informatiebrief van het NZi

Voor IC-patiënten is er indien nodig ook een revalidatietraject (in het ziekenhuis of in een gespecialiseerd revalidatiecentrum) mogelijk. Dit wordt ook wordt gedekt door de basisverzekering. Uiteraard is hiervoor wel een verwijzing van de arts nodig.

Verwijzing

Post-coronapatiënten met langdurige klachten kunnen kunnen maximaal zes maanden lang gebruikmaken van paramedische herstelzorg. Voor mensen die vóór 1 november starten met deze zorg , geldt geen verwijstermijn. Voor mensen die na 1 november starten met deze zorg of dan pas ziek worden, geldt een verwijstermijn. De regeling gaat uit van een verwijzing binnen 4 maanden ná de acute ziektefase. De behandeling moet vervolgens binnen 1 maand na de verwijzing starten. Dit betekent een totale termijn van maximaal 5 maanden.

Een tweede behandeltermijn kan eventueel toegewezen worden op verwijzing van een medisch specialist.

“Aan het eind van de eerste periode van 6 maanden kan bij uitzondering en op goed gedocumenteerde indicatie van de medisch specialist, die de diagnose heeft gesteld, een beroep worden gedaan op een tweede behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Als er sprake is van blijvende longschade of fysieke schade waarvoor paramedische interventie zinvol wordt geacht.”

Deze regeling duurt voorlopig tot 1 augustus 2021. Het is nog niet bekend of de regeling daarna verlengd wordt.

Kijk bij onze veelgestelde vragen voor meer informatie over deze regeling. Of raadpleeg de informatiebrief van het NZi

Wil je advies over herstelzorg of wil je een probleem doorgeven, meld je dan aan bij C-support.

Steun het coronaplein

‘Dankzij het coronaplein merkte ik dat ik niet de enige was.
De herkenning bij lotgenoten is fijn.’ – Judith