Heb je last van langdurige coronaklachten, zoals vermoeidheid, benauwdheid of hoofdpijn? Dan kunnen verschillende zorgverleners helpen bij je herstel. Denk aan de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of logopedist. Maar welke zorgverlener kan helpen bij jouw specifieke klachten? Lees hier meer over de rol van de verschillende zorgverleners. 

Informatiefolder herstelzorg corona

Vilans, een kenniscentrum voor langdurige zorg, heeft de volgende informatiefolder gemaakt: Samenwerken aan herstelzorg thuis bij corona. Wie doet wat? Hierin staat kort en bondig uitgelegd wat de verschillende rollen zijn van zorgverleners bij coronapatiënten. De huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, logopedist, ergotherapeut en sociaal werker komen aan bod. Daarnaast worden er per zorgverlener ervaringen uit de praktijk gedeeld. Ook het belang van de samenwerking tussen verschillende zorgverleners staat omschreven in de informatiefolder.

Film nazorg Long Covid

C-support, Samergo en LEF101 hebben samen de film ‘Nazorg mensen met Long Covid’ gemaakt. De film informeert zorgverleners over de actuele mogelijkheden op het gebied van coronanazorg in de eerste lijn. En geeft aan hoe zij ondersteuning kunnen bieden aan een patiënten met vragen na een coronabesmetting.

Handreiking zorg

In de handreiking Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten staan aanbevelingen voor zorgverleners hoe zij zorg kunnen verlenen aan de patiëntengroep die klachten en beperkingen heeft overgehouden aan een corona-infectie.

Richtlijnen paramedische herstelzorg

De beroepsgroepen die onder de paramedische herstelzorg van corona vallen zijn fysio- en oefentherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie. Zij hebben samen een factsheet opgesteld met richtlijnen voor herstelzorg van corona. In de richtlijnen staat uitgelegd met welke corona symptomen je bij welke zorgverlener terecht kunt. Medisch specialisten en huisartsen kunnen deze factsheet gebruiken bij het doorverwijzen naar de juiste paramedische zorg. Deze richtlijnen zijn ook informatief voor mensen met langdurige coronaklachten. Meer informatie over behandeling door de verschillende paramedische zorgverleners vind je hieronder: 

Vergoeding paramedische herstelzorg

Herstelzorg van Long Covid wordt zes maanden vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarden hiervoor zijn een verwijzing van een medisch specialist of huisarts en verplichte deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar de paramedische zorg die je krijgt. Lees voor meer informatie over deze vergoeding het artikel over vergoeding paramedische zorg voor coronapatiënten

Wij horen graag je mening

Heb jij te maken met langdurige coronaklachten en wil jij jouw ervaring inzetten voor zorg, onderzoek en beleid rondom Long Covid? Doe mee aan ons coronapanel.

coronapanel coronaplein