Hoe lang moet ik herstellen van corona? 

We weten nu dat herstel na corona grillig kan verlopen. Mensen met milde klachten kunnen binnen een week al beter zijn. Maar ze kunnen ook weken- tot maandenlang last houden en regelmatig een terugval ervaren. Bij mensen die ernstiger klachten hebben gehad, en al dan niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, duurt het herstel zeker weken, maar dit kan ook langer zijn. Mensen die opgenomen zijn geweest op de intensive care doen er vaak maanden over om weer helemaal beter te worden.  

Zie voor de meest voorkomende restklachten tijdens de herstelperiode de resultaten uit ons onderzoek:

Top 10 klachten

Is compleet herstel van de longen mogelijk of is er restschade? 

Bij corona kan er schade zijn ontstaan door de longontsteking. Een deel van de patiënten houdt naar verwachting beschadigde longen, waardoor ophoesten van slijm moeilijker wordt en je vatbaarder bent voor infecties. Om te bepalen of er restschade is, is onderzoek bij de longarts nodig. Denk hierbij aan lichamelijk onderzoek, longfunctieonderzoek en radiologisch onderzoek. 

Ook lijkt het erop dat je na besmetting met corona een hoger risico hebt op longembolieën. Dat geldt vooral voor patiënten die op de IC zijn opgenomen. Op lange termijn zou dit kunnen leiden tot blijvende klachten als benauwdheid bij inspanning en kortademigheid, maar dit moet nog verder worden onderzocht. 

Tot nu toe lijkt er een kleine groep patiënten te zijn met restschade aan de longen. Dit geldt vooral voor mensen die op de intensive care hebben gelegen en die zuurstof hebben moeten gebruiken in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken nu of deze schade zich nog kan herstellen, wat hiervoor nodig is en hoe lang dit herstel kan duren. Er wordt ook onderzocht of er restschade is bij patiënten die niet op de IC hebben gelegen maar die wel ernstige klachten hadden. 

Lees meer over schade en klachten na IC-opname.

Steun het coronaplein

‘Dankzij het coronaplein merkte ik dat ik niet de enige was.
De herkenning bij lotgenoten is fijn.’ – Judith