Post-corona patiënten met ernstige restklachten kunnen gebruikmaken van paramedische herstelzorg, bestaande uit fysio- en oefentherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie. Een medisch specialist of huisarts kan je doorverwijzen naar de paramedische zorgverlener die het beste kan helpen bij je klachten. Voor deze zorgverleners zijn richtlijnen opgesteld die ook informatief zijn voor mensen met klachten na corona.

Informatie over paramedische herstelzorg

De hierboven genoemde beroepsgroepen hebben samen een factsheet gemaakt over indicaties voor herstelzorg na corona. Lees hierin met welke klachten je bij welke van deze zorgverleners terecht kunt. Deze factsheet kan medisch specialisten en huisartsen helpen bij het doorverwijzen naar de juiste paramedische zorg. Meer informatie over behandeling door de verschillende paramedische zorgverleners vind je hieronder:  

Vergoeding

Herstelzorg na corona wordt zes maanden vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarden hiervoor zijn een verwijzing van een medisch specialist of huisarts en verplichte deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar de paramedische zorg die je krijgt. Lees voor meer informatie over deze vergoeding het artikel over Vergoeding paramedische herstelzorg post-coronapatiënten.

Steun het coronaplein

‘Dankzij het coronaplein merkte ik dat ik niet de enige was.
De herkenning bij lotgenoten is fijn.’ – Judith